สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
เทศบาลตำบลดงเจน ขอเชิญชวนผู้มาใช้บริการ ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566


:: ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ ::

:: คำสั่ง-ประกาศสภา ::

:: ข่าวสำนักปลัด ::
  
  :: ข่าวกองช่าง ::
   
   

   
   footer
   Copyright©2020 dongjenlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com