สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
ระบบจองคิวล่วงหน้าเทศบาลตำบลดงเจน

หมายเหตุ

  • ระบบจะแจ้งหมายนัด line ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการดำเนินการแก้ไขปัญหา
  • กรุณารอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อการนัดหมายให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
footer