สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)

แผนที่เทศบาล


สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน

297 หมู่ 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000
โทร.054-422-973 โทรสาร. 054-422-973 กด 6
E-Mail : info@dongjenlocal.go.th
Facebook : เทศบาลตำบลดงเจน

footer