สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
อัตราภาษีป้าย เริ่ม 1 ม.ค. 2564 (1 ม.ค. 2564)
ภาพข่าว

!!!! ประกาศ จากทางเทศบาลตำบลดงเจน !!!

           วันที่ 1 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลดงเจน ได้เริ่มมีการจัดเก็บภาษีจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายทีใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นต้องมาชำระภาษีตามที่ได้แจ้งตามรูปที่แนบไว้ด้านบน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 104