สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ::
  1.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565-มีนาคม 2565
  2.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. 2564-ธ.ค 2564
  3.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม - กันยายน พ.ศ.2564
  4.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2564
  5.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2564
  6.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค.63-ก.ย 63
  7.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย.63-มิ.ย 63
  8.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.63-มี.ค 63
  9.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค. 2563-ธ.ค 2563
  10.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 เดือน ต.ค.62-ธ.ค 62
footer
Copyright©2020 dongjenlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com