สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ซ่อมไฟถนนบ้านสันป่าสัก ม.2 บ้านกว้าน ม.13 บ้านท่าร้อง ม.1 (6 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน พุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจนมอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมไฟถนนบ้านสันป่าสัก ม.2 บ้านกว้าน ม.13 บ้านท่าร้อง ม.1 และเปลี่ยนPhoto senser บ้านท่าร้อง ม.1 เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ รวมถึงให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะสัญจรในช่วงเวลากลางคืน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 17

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม