สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากและฟันกลุ่มเด็กวัยเรียน (30 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน เสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ นางณัฐธิดา วงศ์ไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากและฟันกลุ่มเด็กวัยเรียน โดยโครงการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงเจน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเจน ( เจนจันทรานุกูล) ซึ่งมีผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเจน ( เจนจันทรานุกูล ) และเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงเจน เข้าร่วมโครงการใน ครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกูล) ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 13

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม