สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง" หมู่ 11 บ้านสันป่าสักล่าง ต.ดงเจน (7 ม.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน ศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ นายสุริยะ ฟองคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน และ นายสุภาพ สำราญใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้สูงอายุ บ้านสันป่าสักล่าว ม.11 ต.ดงเจน ร่วมประชุม หารือ แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของกลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง" เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมนันทนาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาและต่อยอด ในรูปแบบของศูนย์ภูมิปัญญา (ศูนย์ภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น) ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่11 บ้านสันป่าสักล่าง ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 128

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม