สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายและแจกทรายอะเบท (5 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน ศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ ร่วมกับ อสม ม.16 ต.ดงเจน เพื่อดำเนินการ พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการ ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 35

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม