สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
คุณภัทราวุธและคุณวริยา ชวนคิด มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วยผู้พิการ (4 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลดงเจน ขอขอบคุณ หจก ซีแอนด์ซี อะไหล่ยนต์ โดย คุณภัทราวุธ และ คุณวริยา ชวนคิด มอบรถเข็นสำหรับผู้ป่วยผู้พิการ และรถเข็นพยุงเดิน ให้กับเทศบาลตำบลดงเจน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 16