สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เยี่ยมบ้านและประเมินครอบครัวไร้ที่พึ่ง (4 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.40 น. นาย วุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้นางณัฐธิดา วงศ์ไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน และนางดวงทิพย์ ชาวเหนือ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ประธานสภา สมาชิกสภา เทศบาลตำบลดงเจน นายสุภาพ สำราญใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพะเยา ในการลงเยี่ยมบ้านและประเมินครอบครัวไร้ที่พึ่ง ในเขตเทศบาลตำบลดงเจน จำนวน 10 ราย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 16

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม