สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่สำรวจทางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษซากไม้และวัชพืช (20 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน อังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลดงเจน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่สำรวจ ทางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษซากไม้และวัชพืช พร้อมมอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการน้ำเครื่องจักรกล มาขุดลอกนำเศษวัชพืชออก ในพื้นที่ ม.12 ตำบลดงเจน เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านสะดวก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 16

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม