สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.5 ต.ดงเจน (4 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ ม.5 ต.ดงเจน เพื่อดำเนินการ พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการ ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 17

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม