สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (13 ส.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลดงเจนได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน โดยมีนายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองต่างๆ เข้าร่วมประชุม

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 554

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม