สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ให้บริการตัดผมและออกแบบทรงผมฟรีให้กับประชาชนบ้านแม่อิงหลวง (12 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจนมอบหมายให้นายสุริยะ ฟองคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงเจน ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลแม่อิง นำสมาชิกกลุ่มฝึกอาชีพตัดผมชาย ลงพื้นที่ให้บริการตัดผมและออกแบบทรงผมฟรี ให้กับประชาชนบ้านแม่อิงหลวง หมู่ที่2 ตำบลแม่อิง ซึ่งมีประชาชนและนักเรียนในชุมชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยให้บริการตัดผม ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเมืองอิงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 17

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม