สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย (7 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วัน อังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงเจน ดำเนินการตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานได้ทันทีหากเกิดเหตุขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 59

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม