สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (11 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน จันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน ที่เลี้ยงสุนัขและแมวฟรี โดยได้ดำเนินการเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในพื้นที่ ม.2 ต.ดงเจน ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน และเวลา 13.30 น. ม.11 ต.ดงเจน ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 17

ภาพกิจกรรมรวม