สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
นำเครื่องจักรกล มาเปิดฝาท่อระบายน้ำ และตักเศษขยะที่ขวางทางน้ำ ม.12 ต.ดงเจน (5 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้นายสุริยะ ฟองคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน และนางดวงทิพย์ ชาวเหนือ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ ม.12 ต.ดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พร้อมมอบหมายให้กองช่าง เทศบาลตำบลดงเจน นำเครื่องจักรกล มาเปิดฝาท่อระบายน้ำ และตักเศษขยะที่ขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 28

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม