สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ม.12 (7 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้นายปริญญา ทะจักร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน ที่เลี้ยงสุนัขและแมวฟรี โดยได้ดำเนินการเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในพื้นที่ ม.12 ต.ดงเจน ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน และเวลา 13.30 น. ม.13 ม.1 ม.10 ม.4 ต.ดงเจน ณ บริเวณลานหน้าวัดเชียงหมั้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 22

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม