สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ม.5 ม.8 ม.16 ต.ดงเจน (12 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน ที่เลี้ยงสุนัขและแมวฟรี โดยได้ดำเนินการเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในพื้นที่ ม.5 ม.8 ม.16 ต.ดงเจน ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (ศาลพ่อบ้าน)

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 15

ภาพกิจกรรมรวม