สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 (6 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน พุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงเจน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้กับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน เทศบาลตำบลดงเจน ซึ่งประชาชนสามารถมีส่วนร่วม กิจกรรมโดยเข้าสู่ระบบบำบัด รักษา ผ่านระบบออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1 application Smart อสม. 2.เวปไซต์ อสม.com และ stopdrink.com ในช่วงเข้าพรรษาประจำปี 2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 30

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม