สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่สำรวจ ทางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษซากไม้และวัชพืช ม.3 ต.ดงเจน (5 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน อังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจ ทางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษซากไม้และวัชพืช พร้อมมอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการน้ำเครื่องจักรกล มาขุดลอกนำเศษวัชพืชออก ในพื้นที่ ม.3 ต.ดงเจน ม.1 ม.2 ต.แมอิง เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลผ่านสะดวก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 23

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม