สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (5 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน อังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายนางดวงทิพย์ ชาวเหนือ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ นายปริญญา ทะจักร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน ที่เลี้ยงสุนัขและแมวฟรี โดยได้ดำเนินการเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในพื้นที่ หมู่ที่3 ตำบลดงเจน ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 29

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม