สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี (13 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน นายสุภาพ สำราญใจ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และทีมงานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลดงเจน ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี ของดีประจำตำบล เทศบาลตำบลดงเจน "โครงการฝึกอบรมการจักสานฝาชี" ณ ที่ทำการกลุ่มจักสานหมู่บ้านหมู่ที่11บ้านสันป่าสักล่าง ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 117

ภาพกิจกรรมรวม