สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (1 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงเจน ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน โดยเทศบาลตำบลดงเจนได้รับโอน นาย ภูมิพัฒน์ วงศ์ไชย จากเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน มารับตำแหน่ง เจ้าพนักงานชุมชนปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 24

ภาพกิจกรรมรวม