สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถม หน้าโรงเรียนบ้านกว้านเหนือ (9 ธ.ค. 2564)
ภาพข่าว

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ นางณัฐธิดา วงศ์ไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมกับ นายอรัญ อินต๊ะราช หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ปลัดอำเภอภูกามยาว สภ.ภูกามยาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม หมู่ที่ 10 เจ้าหน้าที่ สสอ และ รพสต ในเขตเทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถม หน้าโรงเรียนบ้านกว้านเหนือ เพื่อตรวจดูร้านค้า ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูกามยาว โดยพ่อค้า/แม่ค้า ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม ไว้ที่ด้านหน้าร้านค้าตนเอง ให้ชัดเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 233

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม