สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่เปลี่ยนฝารางระบายน้ำบ้านกว้าน ม.1 และบ้านกว้านสันติสุข ม.13 (2 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ เปลี่ยนฝารางระบายน้ำบ้านกว้าน ม.1 และบ้านกว้านสันติสุข ม.13 ต.ดงเจน ที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาปกติ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมา เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 8

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม