สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุม และมีตัวแทนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (9 มี.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงเจน ชั้น 3 โดยมีกองการศึกษาเทศบาลตำบลดงเจน เข้าร่วมประชุม และมีตัวแทนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลดงเจน จำนวน 4 โรงเรียนได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านแม่อิง 2.โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 3.โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 4.โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียนให้แก่เด็กๆในเขตเทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 162

ภาพกิจกรรมรวม