สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
QR Code ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย (4 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย สามารถสแกน QR Code ชำระเงินได้แล้วค่ะ

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 5