สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (3 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 8