สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
ประกาศ การขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ในการสอบคัดเลือกสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (17 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 47

ภาพกิจกรรมรวม