สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (15 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ ร่วมกับ อสม ม.1 ต.ดงเจน เพื่อดำเนินการ พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแจกทรายอะเบท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการ ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 84

ภาพกิจกรรมรวม