สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (12 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. นาย วุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจนพร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดงเจน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนงานราชการ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดย นายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพรชัยมงคล ณ อาคารโดม ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 22

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม