สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ซ่อมไฟถนนบ้านสันป่าสัก ม.11 และบ้านเจน ม.16 (4 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจนมอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ ซ่อมไฟถนนบ้านสันป่าสัก ม.11 และบ้านเจน ม.16 เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ รวมถึงให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะสัญจรในช่วงเวลากลางคืน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 19

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม