สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (3 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน พุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ ม.2. ม. 12 ต.ดงเจน เพื่อดำเนินการ พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการ ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 14

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม