สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก (1 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้ นาย ปริญญา ทะจักร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงเจน ประชุม ร่วมกับ ประธาน อสม 16 หมู่บ้าน เรื่อง โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 101

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม