สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. นาย นาย วุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจนพร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลดงเจน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนงานราชการ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดย นายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพรชัยมงคล ณ อาคารโดม ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จ.พะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 17

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม