สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. นาย วุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจนพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เทศบาลตำบลดงเจน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนงานราชการต่างๆ ในเขต อำเภอภูกามยาว เข้าร่วมกิจกรรม โดย นายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์ 10 รูป และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร 70 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ วัดป่าพุทธชินวงศาราม (ม่อนพญานาค) ม. 7 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 18

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม