สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ซ่อมไฟถนนบ้านกว้าน ม.4 ม.9 ต.ดงเจน (22 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจนมอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ ซ่อมไฟถนนบ้านกว้าน ม.4 ม.9 ต.ดงเจน เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ รวมถึงให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขณะสัญจรในช่วงเวลากลางคืน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 14

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม