สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงสำรวจถนนและไหล่ทางที่ชำรุดในเขตพื้นที่ ม.9 ต.ดงเจน (20 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน อังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้นายสุริยะ ฟองคำ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลดงเจน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูกามยาว ลงสำรวจถนนและไหล่ทางที่ชำรุดในเขตพื้นที่ ม.9 ต.ดงเจน โดยนำยางมะตอย ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 18

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม