สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่สำรวจจุดติดตั้งและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตำบลดงเจน (12 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจนมอบหมายให้นายสัมพันธ์ สุภากาวี ปลัดเทศบาล นายสายัณ เครือสาร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายทนงศักดิ์ กันทะเงิน เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ สำรวจจุดติดตั้งและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลตำบลดงเจนจำนวน 10 ตัว รวม 6 จุด ดังนี้

  1. สามแยกมะขามชุม 2 ตัว
  2. แยกทางขึ้นสำนักงานเทศบาลดงเจน 2 ตัว
  3. หน้า รร.ดงเจนวิทยาคม 2 ตัว
  4. หน้า รร.บ้านกว้านเหนือ 1 ตัว
  5. หน้าวัดศรีดอนไชย 2 ตัว
  6. ปากทางบ้านร่องปอ 1 ตัว

      เพื่อคอยสอดส่องและดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชน และสามารถดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 14

ภาพกิจกรรมรวม