สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีเปิด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ศพอส.) (11 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ศพอส.)โดย นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงเจน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ /กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน 16 หมู่บ้าน / ประธานผู้สูงอายุ 16 หมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ( ศพอส.) และเยี่ยมชมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดงเจน และมีการบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถยนต์ บริการต่อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ และบริการตัดผมฟรี ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (หลังเก่า ) อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 26

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม