สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร ให้แก่ ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ (11 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร ให้แก่ ผู้ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ พัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี เทศบาลตำบลดงเจน ปีงบประมาณ 2565 โดย นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงเจน ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ / กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /ประธานแม่บ้าน 16 หมู่บ้าน / ประธานผู้สูงอายุ 16 หมู่บ้าน / ผู้ผ่านการอบรม เข้าร่วมในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

 1. นายนที ตันกูล
 2. นายเสงี่ยม หน่อแห้ว
 3. นางภัทราวดี จิตรตังกวี
 4. นายบุญเที่ยง เย็นจิต

และกลุ่มอาชีพเข้ารับใบประกาศนียบัตร จำนวน 8 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มจักสานไม้ไผ่ หมู่ 11
 2. กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง
 3. กลุ่มน้ำพริกตาแดงและแมงดา
 4. กลุ่มน้ำพริกกากหมูและแคบหมู
 5. กลุ่มกาละแม
 6. กลุ่มขนมไทย
 7. กลุ่มตัดผมชาย
 8. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วย

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 22

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม