สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
แห่เทียนพรรษาในเขตเทศบาลตำบลดงเจน จำนวน 9 แห่ง (8 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน ศุกร์ ที่ 8กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกอง พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลดงเจน ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายยังวัดและสำนักสงฆ์ ในเขตเทศบาลตำบลดงเจน จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ วัดสันป่าเหียง วัดศรีดอนไชย วัดสันต้นม่วง วัดเชียงหมั้น สำนักปฏิบัติธรรมสันกู่บัวบก วัดเมืองอิงหลวง วัดท่าร้อง วัดพระธาตุปูปอ วัดพระธาตุดอยจุก

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 25

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม