สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (6 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน พุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่และพนักงาน เทศบาลตำบลดงเจน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 26

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม