สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (4 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน จันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้นางณัฐธิดา วงศ์ไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน นางดวงทิพย์ ชาวเหนือ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ นายปริญญา ทะจักร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชน ที่เลี้ยงสุนัขและแมวฟรี โดยได้ดำเนินการเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในพื้นที่ ม.3 ม.2 ม.7 ต.แม่อิง ณ บริเวณหน้าวัดแม่อิงหลวง และเวลา 13.30 ม.1 ต.แม่อิง ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 25

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม