สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่สำรวจบ้านนางอรพรรณ ก้อนคำ (28 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วัน อังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ บ้านนางอรพรรณ ก้อนคำ บ้านเลขที่ 25 ม.16 บ้านเจน ซึ่งได้รับแจ้งจากศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน ขอความอนุเคราะห์ให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ จึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ เพื่อรับขอการสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 108

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม