สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบถุงยังชีพในพื้นที่ เขต 1 (2 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วัน พฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนคร สายยืด นายอำเภอภูกามยาว นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน นางณัฐธิดา วงศ์ไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และ อสม เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ( Covid-19 ) ในพื้นที่ เขต 1 ได้แก่ ม.8 ม.5 ม.16 ม.2 ม.11 ม.10 ม.4 ม.13 ต.ดงเจน รอบที่ 5 รวมทั้งหมด 148 ราย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือนร้อนแก่พี่น้องประชาชน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 51

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม