สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมเป็นตัวแทน ของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.จีระเดช ศรีวิราช พรรคเศรษฐกิจไทย มอบถุงยังชีพ (10 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน พร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อาสาบริบาลท้องถิ่น ร่วมเป็นตัวแทน ของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.จีระเดช ศรีวิราช พรรคเศรษฐกิจไทย มอบถุงยังชีพ จำนวน 12 หลังคาเรือน ให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เทศบาลตำบลดงเจนขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่มอบความห่วงใยให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลดงเจนตลอดมา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 195

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม