สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการฟื้นฟู พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (18 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เทศบาลตำบลดงเจน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน และจัดกิจกรรม Kick off โครงการฟื้นฟู พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยทำความสะอาดบริเวณรอบๆสำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเชียงหมั้น ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 230

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม